Advokát poskytuje služby zejména v těchto právních oblastech a odvětvích:

 

Občanské právo:

 • zastupování ve sporných i nesporných řízeních před soudy v České republice,
 • sepisování kupních a darovacích smluv týkajících se nemovitostí, sepisování návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • sepisování nájemních a jiných smluv,
 • poskytování služeb pro společenství vlastníků jednotek, vymáhání dluhů z tzv. fondu oprav a souvisejících služeb,
 • vymáhání nároků z náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • poskytování konzultací

 

Obchodní právo:

 • vymáhání pohledávek z obchodního styku,
 • sepisování obchodních smluv

 

Trestní právo:

 • obhajoba obviněných v trestních věcech
 • zastupování poškozených v adhezním řízení,

 

Rodinné právo:

 • sepis návrhů na sporný i nesporný rozvod manželství a zastupování v řízení o rozvod,
 • sepis dohod o úpravě majetkových poměrů a o vypořádání společného jmění manželů,
 • sepis dohod o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu manželství,
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

 

Pracovní právo:

 • zastupování v řízeních o pracovněprávních nárocích,
 • sepis pracovních smluv a výpovědí,
 • poskytování konzultací

 

Insolvenční právo:

 • sepis přihlášek do insolvenčních řízení,
 • poskytování konzultací a právní pomoc dlužníkům dle insolvenčního zákona

 

Cena právních služeb závisí na délce a složitosti zpracovávaného případu. Může být sjednána jako hodinová nebo podle počtu úkonů právní služby. Pokud advokát zastupuje klienta v občanském soudním řízení při vymáhání pohledávky, lze obvykle cenu služeb sjednat dle  vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).